Hastasının bakımı üstlenen aile üyeleri özellikle, hastalarının son dönemlerini rahat, ağrısız ve huzur içerinde geçmesini istemektedirler. Bu dönemde özellikle manevi gereksinimler ön plana çıkmaktadır. Aile üyeleri olarak sevdiğiniz birinin kaybını düşünme kaygı ve sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle hasta yakınlarının kayıp ve kayıp sonrası dönemde yapılacaklarla ilgili  bilgilendirilmeleri oldukça önemlidir.Hasta yakınları inançları doğrultusunda hastanın kaybını; huzura erme, çekilen acılardan kurtulma, tanrıya kavuşma ve hafifleme gibi farklı şekillerde yorumlayabilirler. Bu sürece hazırlık içerisinde, hasta yakınlarının inançları ve mikrokültürleri doğrultusunda hastaya veda etmesi, hastanın rahat ve huzur içerisinde acı çekmeden yaşamının sona ermesi aile üyeleri tarafından istenilen gereksinimlerdir.Ailenin ihtiyaçları:•Hastanın fiziksel bakımı ile ilgili sorunlara yönelik gereksinimler

•Bakım verme ile ilgili yaşanılan fiziksel ihtiyaçların karşılanması

•Hasta ile ilişkiler

•Sosyal destek

•Psikolojik sorunlar

•Manevi sorunlar

•Ekonomik sorunlar

•Günlük yaşama ait faaliyetler

İLETİŞİM:

Hasta ve ailelerin endişeleri ve kaygıları konuşulmalıdır. Tıbbi ekip hastalarına prognoz ve olası semptomlar ve bunlarla nasıl başa çıkabileceği konusunda bilgi vermelidir. Hastaya bakım veren kişiyede hastanın nasıl rahatlatılacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Aile ölüme yaklaşma belirtileri konusunda bilgilendirilmelidir. Palyatif bakımın son alanı aktif ölüm sürecini yönetmek ve aileyi ölümden sonra desteklemektir.Normal bir yas tutma tedavi gerektirmez ancak ajite yas tutma günlük işlevleri bozuyorsa (sürekli ağlama, yemek yememe ve uyumama gibi) benzodiazepinlerin psikiyatrist tarafından kısa süreli ve dikkatli gözlemle verilmesi yararlı olabilir. Yaşam Sonu Bakımında Ailelerin Gereksinimleri• Mümkün olduğu kadar erken, açık ve gerçek bilgi• Yas ve üzüntü ile başa çıkmada yardım• Affetme gibi bitirilmemiş duygusal sorunlarla başa çıkmada yardım• Ölmekte olan aile bireyleriyle  nasıl konuşacakları ve nasıl bakım verecekleri konusunda bilgilendirme ve destek• Alınması gereken kararların içselleştirilmesini anlama• Ölüm sürecini anlama• Rahatlık sağlayanlara karşı yaşamı uzatan girişimleri anlama• Ölmekte olan üyelerine rahatlık sağlamada ailenin rolünü anlama• Rutinden çok kişiselleştirilmiş bakım ve konuşmalar.Pelin Erbil Sitesi içeriğinden izinsiz makale paylaşımı yapılmaması rica olunur.